ניסן סלומינסקי - יו

עכשיו זה רשמי: החרם הכלכלי אינו פוגע בעוצמה הכלכלית של ישראל

לבקשת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי, הוכן מחקר עומק מקצועי על השלכות החרם הכלכלי על מדינת ישראל, ע"י מחלקת המחקר והמידע בכנסת. המסמך כולל תיאור חרמות נגד ישראל, נתונים אודות חשיפה אפשרית של כלכלת ישראל לחרם כלכלי, בדגש על יצוא סחורות ושירותים והשקעות זרות והערכת
המשך קריאה