שירות לאומי

השירות הלאומי נחשב לאחד ההישגים הגדולים של הציונות הדתית ופעילותו המבורכת מורגשת בכל מקום.
שירות לאומי

שירות לאומי פלאש 90

השירות הלאומי נחשב לאחד ההישגים הגדולים של הציונות הדתית. באמצעותו מאפשרת המדינה, לבנות אשר מטעמים מוסריים, מצפוניים או דתיים אינן יכולות לשרת בצה"ל, לשרת את המדינה במסגרת השירות הלאומי.

למדינה ישנם כ"כ הרבה צרכים המשוועים לכוח אדם מעולה כבנות השירות הלאומי. דוגמא לצרכים אלו ניתן לראות בגנים ובתי ספר לילדים עם צריכם מיוחדים, בתי חולים, נוער בסיכון התנדבות ביישובי הפריפריה ועוד.

המדינה מממנת כ – 2000 בנות שירות לאומי. הכוונה שבנות אלו משרתות במקומות הנדרשים כאשר המוסדות הנ"ל אינם משלמים עבורן. אך מתברר שצרכי עמך מרובין ו 2000 בנות אינן מכסות את הצרכים הרבים של המדינה.

אנחנו – הבית היהודי מפד"ל – מזה שנים, מוסיפים 38 מליון ₪ ומאפשרים לעוד 1300 בנות לשרת ולעזור במקומות הנצרכים.

כל נושא השירות הלאומי, למרות חשיבותו העצומה, לא היה מוסדר בספר התקציב של המדינה, ובכל שנה היו דיונים וויכוחים עם האוצר ומשרד החינוך בנוגע לתקצוב התקנים. לאחר לחצים רבים מצידנו, הצלחנו, וכל תקציב השירות לאומי – 3300 בנות – הוכנס לבסיס התקציב [כאשר אנחנו עדיין צריכים לממן את חלקינו היחסי!]

בנוסף לבנות אלו, משרתות עוד 6000 מבנותינו בשירות הלאומי, אולם הגופים החפצים בשירותים, צריכים "לקנות" את השירות מהמדינה בכסף מלא. (בהשוואה לשכר הנהוג במשק, מדובר בסכום יחסי אשר התמורה של ההון האנושי בגופים אלו הינה עצומה). גופים הזקוקים לעזרה בתחומי הפעילות השונים בהם, חוזרים ועובדים עם בנות השירות הלאומי בצורה קבועה ומתמדת משום שהם יודעים כי בנות אלו, הן כוח עזר משמעותי אשר בא לתרום, בא לעבוד ולחולל שינוי. הן נותנות את כל הלב והנשמה על מנת לסייע ככל הניתן – משום שהן יודעות שהמוסדות והארגונים השונים הנעזרים בהם לא יכולים בלעדיהן, ומעריכים את עזרתן בכל שנה ושנה.

במהלך שנות כהונתי בכנסת נלחמתי אישית, בין אם בדיונים השונים בוועדות הכספים, ובין אם ע"י יוזמה משולבת עם חבריי לסיעה דאז אשר יחדיו קיימנו דיון למען הצלת השירות לאומי.

גם בימים אלו אני מטפל ומלווה את השירות הלאומי, ושומר על קשר הדוק עם שלושת העמותות שלנו – האגודה להתנדבות בעם, עמינדב ובת עמי, המפעילות את הפרויקט הנפלא הזה.

רואה חשיבות נעלה במפעל חשוב זה, ושומר מכל משמר שהפרויקט לא ייפגע ולא יקוצץ, ומשתדל יחד עם חבריי לגייס את הכספים להפעלתו, ופועל יחד עם מנכ"ל מנהלת השירות האזרחי, ידידי שר-שלום ג'רבי, להשוות את מעמדן של בנות השירות לאומי למעמד החיילות.