וועדה למינוי דיינים

במשך 5 שנים פעל במרץ על-מנת ליצור מאזן כוחות שלא יאפשר לחרדים לבצע מחטף בוועדה למינוי דיינים
דייני ציונות דתית

לימודים בישיבות הגבוהות הציוניות (תמונה: איגוד הישיבות הגבוהות)

בשנת 2003, עם כניסתו של ניסן לכנסת, ובחירתו לוועדה למינוי דיינים, התפנו 6 תקנים של דיינים. החרדים האשכנזים וש"ס רקמו דיל לפיו כל ששת התקנים יאוישו על-ידי אנשיהם:

3 חרדים, 3 מש"ס ( כאשר ביניהם כבר נקבעו שמותיהם של ששת הדיינים), ואפילו לא דיין ציוני-דתי אחד.

במשך שנות פעילותו קידם את ההבנה כי מינוי דיינים מתוך הנציגות הדתית לאומית היא הכרחית בגלל הסיבות הבאות:

  1. דייני הציונות הדתית הינם תלמידי חכמים עצומים.
  2. הם צנועים וענווים.
  3. מסוגלים לקרב את הציבור לבתי הדין ולהחזיר את ההוד וההדר החסר כיום לבית הדין, הן בהקפדה על הזמנים, והן בעבודה ככל שיידרש בלי שעון והן בהתייחסות לבעלי הדין.
  4. הם מעורים בחיי החברה בארץ וערים לבעיות הקשות וחונכו לחפש פתרונות במסגרת ההלכה ולא נוקשות וחיפוש ה"אסור".

בהבנתו את גודל האחריות והצורך הנ"ל במינוי דיינים מתוך הנציגות הדתית לאומית, נכנס לפעולה והצליח, למרות שהיה במיעוט בוועדה, לעצור את המהלך.

במשך 5 שנים פעל במרץ על-מנת לשכנע את שרי המשפטים המתחלפים באשר לצורך לשנות את חלוקת הכוחות, ועל-מנת ליצור מאזן כוחות שלא יאפשר לחרדים לבצע את המחטף שביקשו.

בשנת 2008, כשכבר היו 18 תקנים פנויים, החלו המאמצים לשאת פרי, והוסכם על חלוקה חדשה של שליש חרדים, שליש ש"ס ושליש ציונות דתית.