השכלה גבוהה

יש לאפשר לאלו המעוניינים להתפתח ולרכוש השכלה, בין אם אקדמית, ובין תורנית , לקבל אותה ברמה הכי גבוהה ולשמש כדגם לכל העולם כולו.

" בחייו משלב את הנושא בכך שהוא איש תורה ואיש אקדמיה. נותן שיעורים ושיחות בתורה מידי שבוע, ומשמש כסגין נשיא מכון לנדר –מרכז אקדמי ירושלים.
בתפקידו הנוכחי כסגן נשיא מכון לנדר פועל ניסן להנגשת ההשכלה הגבוהה לכל מוסדות וארגוני הציונות הדתית, ובונה עבור אנשיהם מסלולי המשך ושילוב ייחודיים אשר יאפשרו לכל אחד לרכוש תואר בתחום המתאים לו.

אחד ממוקדי הכוח החזקים ביותר של מדינת ישראל הוא המשאב האנושי. אזרחינו עושים חיל הן בעולם האקדמי ע"י הטבעת חותם בתחומי המחקר השונים ובכך אף מקבלים את ההכרה הבינלאומית הנדרשת , והן בעולם התורני ע"י הטבעת החותם האישי במסגרת התורנית. לכן ההתפתחות בתחומי ההשכלה הגבוהה הינה חשובה ביותר ויש לאפשר לאלו המעוניינים להתפתח ולרכוש השכלה, בין אם אקדמית, ובין תורנית , לקבל אותה ברמה הכי גבוהה ולשמש כדגם לכל העולם כולו. לצורך זה המדינה צריכה להשקיע השקעה גדולה לעידוד ולפיתוח המוסדות להשכלה גבוהה בעולם האקדמי ובעולם התורני כאחד.


פיתוח זה נצרך כאוויר לנשימה למדינה שהיא ענייה במשאבים אחרים, מוקפת אויבים וצרת מימדים. פיתוח זה יכול לאפשר חוזק – עוצמה צבאית , עוצמה כלכלית ובכך יאפשר לנו עוצמה מדינית (ישראל נחשבת בעולם כמעצמה. למרות שאנו מדינה קטנה מבחינת הגודל – אנו מוכרים ברחבי העולם כמעצמה מבחינת ההשכלה).

אנו צריכים להנגיש את ההשכלה הגבוהה לציבור הרחב על כל גווניו ורבדיו כי המפתח לתעסוקה זו השכלה. וכדי לאפשר תעסוקה אנו צריכים לעודד כל אזרח ואזרח לרכוש השכלה.

כיום במדינת ישראל ישנם 2 מגזרים אשר אינם שותפים לנשיאה בעול הכלכלי, ומדינה לא יכולה להחזיק מעמד כלכלית כאשר יותר משליש מאזרחיה אינם נושאים בעול זה. לכן ישנה חשיבות גדולה מאוד לפתוח ולהנגיש את ההשכלה לכל אותם מגזרים ולאפשר להם להשתלב בקשת התעסוקתית על כל גווניה ורבדיה וביחד להעצים אפילו עוד יותר את כוחה ותדמיתה של המדינה לאזרחיה בפרט, ותדמיתה בפני העולם בכלל. "