צבא

אנו לומדים תורה בהתמדה ובעוצמה ומשרתים בצבא שרות משמעותי - הוכחנו שאכן שילוב זה אפשרי

צבא - ניסן סלומינסקי - ציונות דתית בצבא

הציונות הדתית הצליחה לחדור ולפעול בהרבה מאוד מגזרים בחברה, להטביע את חותמה ולשנות לטובה – מבלי להתנשא, אלא מתוך התלכדות עם שאר חלקי העם.

האחרון שבמגזרים היה הצבא ששילב את "ישיבות – ההסדר" הישיבות הגבוהות הלאומיות והמכינות הקדם צבאיות. הם גרמו למהפכה, הפכו את צה"ל לצבא טוב יותר היודע למה הוא נלחם, ומחזיר את כל הערכים הישנים והטובים שכמעט ונעלמו כמו "אחרי", "מסירות נפש", "ראש גדול" "קירוב לבבות" ובעיקר האמונה במדינה ובעם ישראל וההבנה למה אנו נלחמים.

אנו לומדים תורה בהתמדה ובעוצמה, ומשרתים בצבא שרות משמעותי. הוכחנו שאכן שילוב כזה אשר מעצים גם את לימוד התורה וגם את המסירות והיכולת במסגרת הצבא – אכן אפשרי.

כדוד המלך בשעתו, מצד אחד "נעים זמירות ישראל" קדוש ומקורב לקב"ה ומצד שני מדובר באיש צבא שהוביל וניצח "הכה שאול ואלפיו ודוד ברבבותיו".