מינוי דיינים

ככל שנגדל ונתעצם, כך יתרבו יותר ויותר דיינים מהציונות הדתית

מינוי דיינים ציונות דתיתאני מאמין בכל לב שלמרות שהציונות הדתית החלה לבנות את עצמה רק עם ראשית הציונות בארץ ישראל, עולם התורה שפיתחה כבר הצליח להצמיח מתוכו תלמידי חכמים גדולים שיכולים לשמש רבני ערים, ראשי ישיבות ודיינים למופת.

ואכן, במינוי הדיינים האחרון – 50% מבעלי הכושר לדיינות שהתמודדו על התקנים למינוי דיינים היו אנשי הציונות הדתית, והם קיבלו את הציונים הגבוהים ביותר בוועדות המשנה.

החשיבות הגדולה של מינוי דיינים מהציונות הדתית בבתי הדין האזוריים ובבית הדין הגדול נובעת משלוש סיבות עיקריות:

א. זו הדרך להחדרת המשפט העברי למערכת המשפט במדינת ישראל.

ב. אנשי הציונות הדתית משולבים בחברה הכללית, חשים את מצוקות הציבור ולכן ישתדלו למצוא דרכים לפתור את בעיות הציבור במסגרת ההלכה. אין ספק כי העולם מתפתח ומתקדם ובעקבות כך ישנה השפעה ישירה גם על היווצרותן של בעיות ומצוקות מתחומים ומסוגים שונים. על מנת להגיע לפתרון הבעיות הללו נדרשים שני דברים:

  1. ידע מעמיק בהלכה על כל רבדיה.
  2. להבין, לחיות ולהיות משולב בחיי החברה והעם על מנת להבין את המצוקות והבעיות המתעוררות חדשות לבקרים.

      ברגע שחיים במסגרת כזו – הבנת הבעיה מאפשרת להגיע גם לפתרונה – במסגרת ההלכה.

ג. לצערנו, הציבור נרתע מללכת לבתי הדין, הוא חש מאוים ומלווה בתחושות קשות ביחס לבתי הדין. דייני הציונות הדתית, בנוסף לידע העצום בהלכה, חונכו גם ל'דרך ארץ שקדמה לתורה'. באמצעות מאור פנים ויחס לבבי וחם למתדיינים, יכולים להאהיב את התורה והיהדות על הציבור הרחב ובכך, ליצור יחס חיובי וחם של הציבור לבתי הדין בפרט ולמשפט העברי בכלל.

אני מאמין כי עלינו לקבל שוויון במספר הדיינים שיתמנו, וכי על כל בית-מדרש לקבע בעצמו את המועמדים, זאת מתוך ההבנה הבסיסית כי מאחר וישנם שלושה בתי מדרש גדולים של תורה: "חרדים", "ספרדים – ש"ס" ו"ציונות דתית" כל זרם צריך לקבל שווה. כל תלמיד ידע שיש המשכיות וגם הוא יוכל גם להתמנות לרב או דיין מבלי שיצטרך לעבור לחסות ה"חרדים" או 'ש"ס'. אני מאמין שככל שנגדל ונתעצם, כך יתרבו יותר ויותר דיינים מהציונות הדתית.