חינוך

בין אם זה בשטח, בין אם זה בדיוני תקציב, אני מרגיש זכות גדולה להמשיך ולסייע ולפתח את מפעלי החינוך של הציונות הדתית באשר הם

חינוךאני מאמין כי החינוך הוא המפתח להגשמת חזונה של הציונות הדתית: " וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ " (שמות י"ט, ו'). חינוך זה קודם כל בתוך הבית פנימה: לחנך את ילדינו על ערכי הציונות הדתית. במקביל, יש לפעול לחיזוק מורשת היהדות והציונות בקרב שאר חלקי העם, לחבר ולקרב את חלקי העם השונים לישראל סבא.

במהלך 21 שנות כהונתי כראש המועצה באלקנה, עמדו ערכים אלו לנגד עיניי כל אימת שהוקם מוסד חינוכי במועצה. העובדה כי נפלה בחלקי הזכות להיות שותף מלא לחינוכם של מאות ואף אלפי תלמידים ותלמידות המשלבים בתוכם את ערכי התורה העם והארץ מלווה, מחזקת ומדרבנת אותי להמשיך לפעול ללא לאות כדי לספק את התשתיות החינוכיות הראויות לציבור שלנו.

אני מאמין בילדינו, ילדי הציונות הדתית. הם ממחישים היטב בכל יום ויום, בכל דבר אשר ידיהם נוגעות בו, את חשיבותו של החינוך הציוני דתי המחנך לצניעות, ענווה, עזרה לזולת וחסד מחד וזקיפות קומה, עוז רוח ומסירות נפש מאידך. לדידי, השאלה הנכונה היא "מה אני יכול לתרום למדינה" ולא שאלה הנשאלת ברחובות ת"א ודומים לה "מה המדינה יכולה לתרום לי".

בין אם זה בשטח, בין אם זה בדיוני תקציב אני רואה עצמי כשותף מלא ובעל זכות גדולה לסייע ולפתח את מפעלי החינוך של הציונות הדתית באשר הם.

כדי לקדם שתי משימות אלה אני משקיע את עיקר זמני בשני אפיקים:

מחד – בהקמה, פיתוח וחיזוק של מוסדות הציונות הדתית: ישיבות (תיכוניות, הסדר, גבוהות), אולפנות, מדרשות לבנות, מכינות קדם צבאיות.
מאידך – בחיזוק ובגיוס משאבים וסיוע לארגונים הפועלים לקרב את שאר חלקי העם אל היהדות, כגון: נתיבים (ישיבות גבוהות לבוגרי התיכונים המקיפים), מרכזים לזהות יהודית, מדרשות, אולפנות, גרעינים, מכינות וכו'.

במסגרת כהונתי בכנסת וגם לאחר מכן, פעלתי ופועל רבות למען הארגונים הנ"ל, וכולי תקווה כי אוכל להמשיך ולסייע לכל מוסדות, ארגוני ועמותות הציונות הדתית, שהמדינה סוגרת שעריה הכספיים בפניהם, להמשיך לתפקד. להרבות תורה, לסייע לחלש, לקרב לבבות ולהיות גשר וקשר בין חלקי העם השונים.

אחת מהמשימות החשובות העומדות בפניי היא:
הורדה דרסטית של שכר הלימוד בכל מוסדות הציונות הדתית! החל ממעונות היום וכלה בישיבות הגבוהות ובאוניברסיטאות והמכללות.
שכר הלימוד מרקיע שחקים, ומאידך משפחות הציונות הדתית ברוכות בילידים כן ירבו, מצב זה מטיל עומס כלכלי ונפשי בלתי נסבל על המשפחות שחינוך הילדים הוא מרכז חייהם.
טיפול שורש בבעיה והשתתפות המדינה בפתרון צריך להיות תנאי מרכזי בהצטרפותנו לקואליציה.