התיישבות

כל מי שלקח חלק במפעל ההתיישבות נרגש ונפעם לראות את השגשוג והשפע, את "קצירת הפירות" של מעורבותו במפעל זה על פני ציר הזמן

התיישבות - ניסן סלומינסקי"בן אדם כעץ שתול על מים
שורש מבקש
בן אדם כסנה מול השמיים
בו בוערת אש "

אני מאמין כי מפעל ההתיישבות של העם היהודי בארץ ישראל הינו בגדר לידה של ממש ושלב מרכזי בגאולה.

אני מאמין כי על המדינה להוביל, להרחיב ולפחות להמשיך ולתמוך במפעל ההתיישבות, ולהתיר לנו להרחיב את אחיזתנו בקרקע כי כאן ביתנו, אנו שבים הביתה וכן למען ביטחונה של מדינת ישראל.

חבלי הלידה של מפעל התיישבות בארץ אינם קלים, ואינם תחומים בזמן אך מלאים ב"פועלים" אשר פעלו, פועלים וימשיכו לפעול למען מטרה עילאית זו.

מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים, עת נפלה בקרב הציבור ההכרה כי מקום אשר בו לא תהיה התיישבות – ייאבד, עשינו מעשה – יישבנו את הארץ.

נפלה בחלקי הזכות להיות מהמובילים אשר לקחו חלק פעיל במפעל ההתיישבותי. עלינו חדורי מוטיבציה וחדורי אידיאולוגיה וקיימנו את מצוות יישוב הארץ. מעטים האנשים אשר זוכים בתקופה כה קצרה לפתח, להקים וליישב חלקים מארצנו הקדושה. כל מי שלקח חלק במפעל ההתיישבות נרגש ונפעם לראות את השגשוג והשפע, את "קצירת הפירות" של מעורבותו במפעל זה בכל תקופות אלו – אלו הן גם תחושותיי.

ליבי מתמלא בגאווה לנוכח מפעלי ההתיישבות הרבים, ומלא בתקווה כי נוכל לשוב ולהקים מחדש את אזורי ההתיישבות אשר אבדו לנו במהלך העקירה.

מפעל ההתיישבות היהודי-ציוני-לאומי הוא נר לרגליי, הוא בועט חי ונושם בי למען אמשיך ליישב את ארץ ישראל, ולמען נוכל כולנו להמשיך ולאפשר לזוגות הצעירים – בני ובנות המגזר הציוני להקים וליישב את מרחבי ארצנו.

"לאף יהודי אין זכות לוותר על זכות קיומה של האומה היהודית וארץ ישראל. אין לאף גוף יהודי סמכות כזאת. אפילו לכל היהודים החיים היום, אין הסמכות לוותר על חלק אדמה כלשהוא. זוהי זכות השמורה לאומה היהודית בכל דורותיה. זכות זאת לא תאבד בשום תנאי, אפילו אם בזמן כלשהוא יהיו כאלה אשר יצהירו כי הם מוותרים על זכות זו, אין להם הכוח ולא הסמכות לשלול מהדורות הבאים זכות זו. האומה היהודית אינה מחויבת ואינה כפופה לאף ויתור שכזה. זכותינו לאדמה זו, כולה, תקפה ושרירה לנצח, ועד לבוא הגאולה השלמה לא נזוז מזכות היסטורית זו." (דוד בן גוריון, נאום בקונגרס הציוני ה – 21 בבאזל, שנת 1937)

כך אמר דוד בן גוריון , ראש ממשלת ישראל, ואנחנו נמשיך ונחזק את צוואתו כי ארץ ישראל, על כל מרחביה, היא נחלתו וביתו של העם היהודי. אף אדם לא מוותר על ביתו ובפרט שהוא ניתן לנו על ידי בורא עולם.

לכן אני נגד מדינה פלשתינית במרחבי ארצנו , לפחות עד הירדן [ובבוא היום "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו" וגם חלקים מצידו המזרחי יצטרפו].

ניתן להקים מדינה לפלשתינים בירדן ולהעניק סמכויות מוניציפאליות לתושבים הפלשתינים הגרים בערים ביהודה בשומרון.